Vykdomi projektai

Projektai

 

ESFIVP I 1

 

„Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“

Pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVLA-K.

Įgyvendinimo laikotarpis 2018-2021

 

Viena iš galimybių kaip efektyviai naudoti energiją ir prisidėti prie rinkos problemų sprendimo – energetiškai efektyvių sprendimų kūrimas ir komercializacija. Įmonės tikslas - sukurti išmaniąja, integruotą išteklių tiekimo gyvenamai aplinkai sistemą bei šilumos kaupimo įrenginį su integruotomis fazinio virsmo medžiagomis. Projekto metu sukurti produktai atitiks šiuolaikinės rinkos poreikius, spręs prioritetines problemas ir bus sukurti taip, kad patenkintų vartotojų lūkesčius. Bendra projekto vertė 1 148 463,53, o skirtas finansavimas lygus 830 908,20. 

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto UAB „Saulės grąža“ „MTEP veiklos reikalingos sukurti integralaus išteklių tiekimo gyvenamajai aplinkai įrenginius“.

 

 

AM logo 1 APVA logotipas be pavadinimo

 

 

"Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Maliui diegiant saulės energetikos technologijas"

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė:  2018-12 iki 2019-11

Klimato kaitos specialioji programa vystomojo bendradarbiavimo projektai

Projektai finansuojami iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų bei tiesiogiai prisideda prie Klimato kaitos švelninimo, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą energijos gamybos srityje.

 

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Malyje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Šiam tikslui Malio sostinėje Bamako universitete ir ligoninėje bus įrengiamos saulės elektrinės ir karšto vandens ruošimo sistemos naudojant aukštos kokybės Lietuvoje pagamintus produktus.  Ant pastatų stogų bus įrengiami fotomoduliai, tiekiantys elektros energiją tiesioginiam vartojimui ir karštam vandeniui ruošti. Bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių galia – 200 kW. Saulės elektrinių gaminama elektros energija ir karštas vanduo bus naudojami šių įstaigų reikmėms, bus patenkinama didžioji dalis pastatų metinio energijos poreikio. Vertinama, kad įgyvendinus projekto veiklas ŠESD emisija bus sumažinta apie 213,18 t CO2 per vienerius metus. 

 

Projekto eiga:

2018 12 06  - pasirašyta finansavimo sutartis.

2019 01 20 - Susitikimas su projekto partneriais Malyje, projekto veiklų pristatymas ir eigos aptarimas. Pasirinktų objektų apžiūra, techninės informacijos projektavimui rinkimas.

2019-05/06 mėn.  - projektavimo darbai, įrangos pirkimas.

AM logo 1

APVA logotipas be pavadinimo

“Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Indijai diegiant saulės energetikos technologijas“

 

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė: 2019-06 iki 2020-05

Klimato kaitos specialioji programa vystomojo bendradarbiavimo projektai

Projektai finansuojami iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų bei tiesiogiai prisideda prie Klimato kaitos švelninimo, pasiekiant kiekybiškai išmatuojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą energijos gamybos srityje.

 

 

Energijos poreikis šalyje siekia 5000 trilijonus kWh per metus. Nuo 2008-ųjų Indija yra laikoma antra daugiausia energijos vartojančia šalimi Azijos žemyne, o vartojimo skaičiai numatoma, jog augs 4.2% iki 2035-ųjų. Saulė Indijoje šviečia iki 300 dienų per metus. Pagrindinis energijos šaltinis - akmens anglis (55%). Šalies atsinaujinančios energijos potencialas lygus 150GW ir tik 14% šio potencialo šiuo metu yra įgyvendinama. Skirtinguose Indijos regionuose yra pastebimas atotrūkis tarp energijos paklausos ir pasiūlos. Dėl pasiūlos trūkumo šalyje neretai nutrūksta elektros tiekimas. Projekto tikslui Pantnagar mieste, Udham Singh Nagar apylinkėje esančiame universitete bus įrengiama saulės elektrinė. Be elektrinės bus įrengtas ir energijos gamybos monitoringo sistemos, leisiančios stebėti įrenginių efektyvumą bei įvertinti projekto rezultatus.

Projekto pagrindinis tikslas – skatinti saulės energetikos vystymąsi Indijoje, perduodant Lietuvos patirtį ir žinias. Projekto objektas yra Govind Ballabh Pant Agriculture&Technology (agrokultūros ir technologijų) universitetas. Šios įstaigos teritorijoje bus įrengiami fotomoduliai, teiksiantys elektros energiją tiesioginiam vartojimui. Bendra planuojamų įrengti saulės elektrinių galia – 250 kW. Saulės elektrinių gaminama elektros energija bus naudojama įstaigos reikmėms, planuojama, jog bus patenkinama didžioji dalis pastato metinio energijos poreikio.

Projekto metu bus įdiegtos atsinaujinančius išteklius naudojančios energijos gamybos technologijos, projekto rezultatai prisidės prie ŠESD emisijos mažinimo regione ir turės tiesioginį ilgalaikį teigiamą poveikį energijos vartojimo efektyvumui pasirinktame objekte. Vertinama, kad įgyvendinus projekto veiklas ŠESD emisija bus sumažinta apie 352,56 t CO2 per vienerius metus.

 

Projekto eiga:

2019 06  - pasirašyta finansavimo sutartis.

2019 07 - Planuojamas susitikimas su projekto partneriais Indijoje, projekto veiklų pristatymas ir eigos aptarimas. Pasirinktų objektų apžiūra, techninės informacijos projektavimui rinkimas.