Privatumo taisyklės

Prašome įdėmiai perskaityti šias Taisykles, nes jos aprašo Jūsų teises bei įsipareigojimus. Naudodamasis Svetaine Vartotojas besąlygiškai patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

 

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

BENDROSIOS NUOSTATOS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

VARTOTOJO TEISĖS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS