APIE ĮMONĘ

Saulės grąža pirmaujanti saulės energetikos įmonė Lietuvoje. Jau 5 metus užsiima saulės energetikos plėtra Lietuvoje bei užsienyje. Mūsų tikslas yra skatinti gyventojus ir įmones pereiti prie atsinaujinančios energetikos, kuri leidžia patogiau gyventi bei sutaupyti didžiąją dalį išlaidų elektrai. Saulės grąža vykdo bet kokio dydžio projektus ir yra pasirengusi padėti bet kuriame projekto etape: dokumentų tvarkymo, projektavimo, jėgainės montavimo, periodinis produktyvumo monitoringo ar jėgainės priežiūros.

APIE KOMANDĄ

Komandą sudaro patyrę energetikos, elektronikos, statybos, projektų vystymo sričių specialistai. Esame įgyvendinę įvairių projektų ir užsitarnavę rekomendacijas iš vietinių bei užsienio klientų. Dirbame su vienais geriausių Lietuvos elektronikos mokslininkų.

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

Mūsų tikslas ir įsipareigojimas – savo klientams teikti paslaugas, kurios atitinka ISO 9001, ISO 14000 bei teisės aktuose reglamentuojamus reikalavimus.

Užtikriname, jog savo veikloje mes teiksime individualius kliento lūkesčius ir poreikius atitinkančias paslaugas, sieksime maksimalaus energijos panaudojimo efektyvumo, aplinkos tausojimo ne tik parinkdami tinkamiausius sprendimus, atliekant saulės jėgainių instaliavimo darbus, bet ir kasdieninėje savo veikloje biure.

Visi įmonės darbuotojai, partneriai, tiekėjai bei kitos suinteresuotos šalys yra įtraukiamos į kokybės ir aplinkos apsaugos sistemos įgyvendinimą, puoselėjimą bei nuolatinį jos gerinimą.  Nustačius sistemos uždavinius, vertinimo rodiklius, sistemos rezultatyvumas ir efektyvumas bus įvertinamas kas metus.


APIE MUS RAŠO

vz-logo      Delfi_logo    
image description       UAB „Saulės grąža“ pradėjo įgyvendinti 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Eco – inovacijos LT“ projektą "Eko inovacijų kūrimas įmonėje UAB "Saulės grąža". Projekto tikslas – patobulinti ir ekologiškai suprojektuoti esamą gaminį – fotovoltinės vandens pašildymo sistemos valdiklį „Nectar Sun“ - tai leistų žymiai sumažinti neigiamą planuojamo atnaujinti gaminio poveikį aplinkai viso valdiklio gyvavimo ciklo metu, atlikus išsamią aplinkos apsaugos analizę ir nustačius alternatyvius sprendimus, kurie optimizuotų prietaiso energetinį efektyvumą, kartu užtikrintų jo maksimalų galimą ekologiškumą ir draugiškumą aplinkai, bei būtų pritaikomi produkto koncepcijoje ir galutiniame produkte. Projekto biudžetas - 58 000 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma - 26 100 Eur. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/eko-inovaciju-kurimas-imoneje-uab-saules-graza Pagal sutartį pasirašytą su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, numatoma "Eko inovacijų kūrimas įmonėje UAB "Saulės grąža" projektą baigti iki 2018 m. rugsėjo mėn. 01 d.
image description UAB „Saulės grąža“ pradėjo įgyvendinti 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės „Dizainas LT“ projektą "Naujų gaminių dizainų kūrimas įmonėje UAB "Saulės grąža", bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Šiuo metu kuriamos trys naujos įmonės sukurto produkto „Nectar Sun“ versijos: „Nectar Sun”, “Nectar Sun Light” ir "Nectar Heat", tad šio projekto tikslas – sukurti  originalų minėtų gaminių bei jų pakuočių dizainus. Investicijos į unikalų produkto ir pakuotės dizainą padidintų jo patrauklumą vartotojams, prisidėtų prie įvaizdžio kūrimo bei įmonės konkurencingumo, žinomumo ir darbo našumo didinimo. Projekto biudžetas - 17 000 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo finansuojama suma - 10 000 Eur. Daugiau informacijos apie projektą: http://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai/nauju-gaminiu-dizainu-kurimas-imoneje-uab-saules-graza. Pagal sutartį pasirašytą su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, numatoma projektą užbaigti iki 2018 m. rugsėjo mėn. 30 d.